Promotion: Gift Voucher 1 Applied from 9th March to 15th April, 2016


 

room-4

(Applied from 9th March to 15th April, 2016).

  • Book 01 room, you will get 01 Gifl voucher. It’s cost from 150.000 vnd to 500.000 vnd.
  • Gifl voucher have cost at HaiDuong Intourco Restaurant when you order food or drink.
  • Not applied to halfday room, Saturday, rooms booked by Agentcy Travel.

Honor to serve!


Bạn muốn sử dụng dịch vụ phòng tốt nhất?

Đặt phòng Ngay

Tin tức

BẢNG GIÁ DỊP TẾT DL 2019 – TẶNG BUFFET TỐI 30+31/12/18

BẢNG GIÁ DỊP TẾT DL 2019 – TẶNG BUFFET TỐI 30+31/12/18

CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXH CN VIỆT NAM – FESTIVAL BIỂN BR-VT 2018

CHÀO MỪNG 73 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXH CN VIỆT NAM – FESTIVAL BIỂN BR-VT 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2018